fbpx

Vyloučení odpovědnosti

 • Ochrana osobních údajů

  ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY MILAN TUČEK.
  Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost.
  S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Na této webové stránce vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů viz stránka zásady ochrana osobních údajů.

 • Autorská práva & ochranné známky

  Všechna práva vyhrazena. Obsah těchto stránek v plném rozsahu, zejména texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jinými zákony na ochranu práv duševního vlastnictví. Kromě toho, pokud není výslovně uvedeno jinak, ochranné známky používané na našich webových stránkách jsou chráněny zákonem o ochranných známkách.
  Tato webová stránka neposkytuje licenci k užívání duševního vlastnictví osoby Milan Tuček nebo třetích stran. Obsah těchto stránek nesmí být kopírován k obchodním účelům ani je nelze šířit, upravovat nebo zpřístupňovat třetím stranám pro komerční účely.

 • Linky

  Naše webové stránky jsou propojeny s externími webovými stránkami provozovanými třetími stranami, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. V každém případě je strana, která propojené webové stránky nabízí nebo provozuje, zodpovědná za její obsah. Po vytvoření odkazu na tyto webové stránky bylo přezkoumáno, zda porušují zákony. V době, kdy byl odkaz nastaven, nebyl rozpoznatelný žádný obsah, který byl v rozporu se zákonem. Nelze však přiměřeně očekávat, že trvale kontrolujeme obsah stránek, ke kterým jsme se připojili, pokud neexistuje žádný konkrétní údaj o porušení zákona. Pokud by se takové porušení zákona stalo známým, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

 • Vyloučení odpovědnosti

  Firma Milan Tuček vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k neustálému zdokonalování produktu, jsou všechny údaje předmětem revize a firma Milan Tuček si vyhrazuje právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné , specifikace a ceny produktů a služeb kdykoliv bez předchozího upozornění. Firma Milan Tuček nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.